Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-07-22 08:27:45   Drukuj

Rada Naukowa (2011-2015)

Kontakt: rada@iod.krakow.pl

Uchwały Rady Naukowej

 

Przewodniczący:
  prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk   - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
       
Zastępcy przewodniczącego:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński   - Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska   - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy   - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej
  prof. dr hab. inż. Paweł Zięba   - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  im. Aleksandra Krupkowskiego
       
Członkowie:
  dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd   - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Finansów
  dr inż. Piotr Dudek   - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Kontaktów z Przemysłem
  mgr inż. Andrzej Gwiżdż   - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Finansów
  dr inż. Aleksander Karwiński, prof. IOd  

- Instytut Odlewnictwa, Przewodniczący Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr

  dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. IOd
  - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  dr inż. Artur Kudyba   - Instytut Odlewnictwa
  mgr inż. Henryk Nastalski   Ministerstwo Gospodarki
  dr inż. Zenon Pirowski   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Kontaktów z Przemysłem
  inż. Stanisław Pysz   - Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak   - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  mgr inż. Adam Tchórz   - Instytut Odlewnictwa
  dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski   - Instytut Transportu Samochodowego
  mgr inż. Janusz Zatoń   - Odlewnia Żeliwa Wulkan S.A.,Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Przemysłem
  dr inż. Zdzisław Żółkiewicz   - Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak   - Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
  dr inż. Józef Turzyński   - Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Technicznych
  mgr Grzegorz Sęga   - Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
  Barbara Lis   - Główna Księgowa
       
Sekretarz Techniczny:
  mgr inż. Janina Marzencka   - Instytut Odlewnictwa  rada@iod.krakow.pl