Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Science Infrastructure Management Support

Dnia 18 lipca 2014 r. odbyło się w Instytucie Odlewnictwa kolejne spotkanie sprawozdawcze poświęcone programowi stażowemu SIMS - Science Infrastructure Management Support. Tym razem prezentacji dokonała pani dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. IOd, która odbyła 5-cio tygodniowy staż w następujących instytucjach:IBM Polska, Technische Universitat Dresden-Niemcy, Fraunhofer MOEZ and IZI Lipsk-Niemcy, IBM Thomas J. Watson Research Center Yorktown Heights, (New York) - USA, IBM Somers Office Complex Somers, (New York)-USA. Celem stażu było poznanie procesu zarządzania infrastrukturą badawczą w wybranych instytucjach sektora nauki i biznesu. Prezentow...

więcej >>

Przystąpienie Instytutu Odlewnictwa do Paktu Horyzont 2020

W dniu 20 czerwca 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska, skierowała na ręce Dyrektora Instytutu Odlewnictwa, Pana Profesora Jerzego J. Sobczaka, zaproszenie do przystąpienia przez naszą jednostkę naukową, w charakterze sygnatariusza, do Paktu dla Horyzontu 2020.

Podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w dniu 3 lipca 2014 roku, Dyrektor Instytutu podpisał deklarację przyjmującą zapisy zawarte w pakcie.

...

więcej >>


Nowości wydawnicze

3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications

...

więcej >>

Z ostatniej chwili

J.J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek: "Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego". VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 7-9 maja 2014, Sopot

Brązowy Medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2014 w Paryżu za "Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania gazarów" (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko)

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za "Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materiałów wysokoporowatych (gazarów struktur typu "lotus")" (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko)

Centrum Polskiego Odlewnictwa
CPO zostało założone 17 lipca 2000 roku, jako zinstytucjonalizowana forma konsolidacji branży odlewniczej, ważnej z punktu widzenia gospodarki narodowej, z upoważnienia następujących organów statutowych:
STOP

Stowarzyszenie Techniczne
Odlewników Polskich
IOD

Instytut
Odlewnictwa
OIG

Odlewnicza Izba
Gospodarcza
WO

Wydział Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej